Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Za nami I etap eksmisji

Za nami I etap eksmisji przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną, działającą na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Eksmisje odbyły się w dniach 29 maja do 2 czerwca b.r., przy współpracy z komornikiem sądowym w asyście Policji i dotyczyły 8 lokatorów zajmujących lokale mieszkalne usytuowane w różnych częściach miasta Kalisza, bez zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego, uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego. Eksmitowani lokatorzy nie byli zainteresowani przeprowadzeniem do pomieszczeń tymczasowych w pobliskiej miejscowości, Gmina Stawiszyn, Sołectwo Petryki, zaspokajając swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Część lokali mieszkalnych była opuszczona przez najemców, przy czym wszystkie lokale były w znacznym stopniu zdewastowane. W opróżnianych lokalach znajdowały się duże ilości śmieci, różnego rodzaju odpady, zniszczone sprzęty, wybite szyby. W jednym z lokali stwierdzono nielegalny pobór prądu, co w obecności Policji, zostało zgłoszone odpowiednim służbom. Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną z odzyskanych lokali mieszkalnych.

Komornik sądowy na wniosek MZBM, wezwał kolejnych dłużników do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokali mieszkalnych, wyznaczając w razie niewykonania obowiązku, przymusowe przekwaterowanie do pomieszczeń tymczasowych, które będą miały miejsce począwszy od 19 czerwca b.r. Przewidziana lokalizacja pomieszczeń tymczasowych, spełniających wszelkie wymogi określone Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: Gmina Stawiszyn oraz Gmina Pleszew.

 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje
 • Eksmisje