7 STYCZNIA 2022 r. DNIEM WOLNYM

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ustalono dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników MZBM w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 - w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.


AKTUALNOŚCI

Ważne linki

Służby miejskie

 • Urząd Miejski w Kaliszu
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Energa Obrót
 • Straż Miejska Kalisza
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO
 • Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Kaliszu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Centrum Interwencji Kryzysowej