Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, od 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzone zostaje ograniczenie swobodnego wstępu interesantów do siedziby MZBM.

Do budynku MZBM wpuszczane będą tylko te osoby, których sprawy wymagają osobistego podpisu na dokumentacji, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem terminu wizyty. Informujemy również, iż godziny otwarcia MZBM ulegają zmianie jedynie w poniedziałek (od godz. 7:30 do 15:30). W pozostałe dni bez zmian.

W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewy elektroniczne).

Dla osób, które nie mają możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami MZBM, zostaje udostępnione pomieszczenie (pokój nr 1 ) z telefonem za pośrednictwem, którego możliwe będzie omówienie sprawy lub ustalenie terminu wizyty.

Prosimy o pojedyncze przebywanie w pomieszczeniu z udostępnionym telefonem oraz przy kasie, a także o pozostawianie pism i wniosków w skrzynce podawczej usytuowanej przy wejściu .

AKTUALNOŚCI

Ważne linki

Służby miejskie

 • Urząd Miejski w Kaliszu
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Energa Obrót
 • Straż Miejska Kalisza
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO
 • Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Kaliszu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Centrum Interwencji Kryzysowej