Zgłoś pustostan

Zgłoś pustostan

Korzystając z poniższego formularza można zgłaszać adresy lokali komunalnych niezamieszkałych (pustostanów), a także lokali zamieszkałych przez osoby nieuprawnione.

Zgłoszone informacje na ww. temat zostaną w pełni anonimowe.  lokal komunalny niezamieszkały (pustostan)
  lokal komunalny zamieszkały przez osoby nieuprawnione