Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 18 jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się z prawej strony budynku i prowadzi do holu głównego budynku (Centrum Obsługi Interesantów),
  • przed podjazdem zostały wyznaczone oraz oznakowane 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  • informacje na temat załatwiania spraw w MZBM Kalisz udzielane są w Biurze Obsługi Interesantów usytuowanym w holu głównym budynku, do którego bezpośrednio prowadzi podjazd.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie WWW z myślą o osobach niedowidzących wprowadzono możliwość powiększania obrazu i tekstu oraz zastosowania kontrastu. W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać odpowiednie ikony w prawym górnym rogu.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Biuro Podawcze - Informacja (Centrum Obsługi Interesantów), lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) pod numerem telefonu 519 185-339.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.).