Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Wymiana doświadczeń trwa

Tym razem w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu gościła delegacja z Piły w skład której wchodzili: Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Grażyna Wierzbicka, Hanna Tomczyk-główny specjalista, Łukasz Czarny - radca prawny, Edward Karnaś - dyrektor wydziału gospodarki komunalnej nieruchomości. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Rozmowy dotyczyły w szczególności podejmowanych przez MZBM działań windykacyjnych, których efektem jest zmniejszenie zadłużenia.

Przedsięwzięcia realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w zakresie przeprowadzanych eksmisji oraz zmniejszenia zadłużenia są wskazówką dla innych miast. Wdrożony w 2016 roku pilotażowy projekt współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie eksmisji dłużników do tymczasowych pomieszczeń zabezpieczonych na koszt wykonawcy, potocznie zwany ,,eksmisją do Petryk", okazał się strzałem w dziesiątkę. Pomimo przeprowadzonych w latach 2016-2018 we współpracy z firmą zewnętrzną prawie 130 eksmisji, żadna z eksmitowanych osób nie skorzystała ze wskazanych pomieszczeń tymczasowych, zaspokajając potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Także w bieżącym roku MZBM wyłonił w drodze przetargu firmę z którą realizuje powyższe zadanie. Do chwili obecnej przeprowadzono już ponad 20 eksmisji do pomieszczeń tymczasowych.

Zintensyfikowane działania windykacyjne i eksmisyjne spowodowały zahamowanie wzrostu zadłużenia, a nawet jego zmniejszenie. W okresie od 31 grudnia 2018r do 30 czerwca 2019r. zadłużenie w stosunku do MZBM-u zmniejszyło się o ponad 767.000 zł.

W lipcu br. weszła w życie uchwała nr XII/173/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2023" Gospodarze omówili analizy jakie przeprowadzili w zakresie ustalenia zasad restrukturyzacji.

Tematem rozmów były także zagadnienia z zakresu weryfikacji zasobu mieszkaniowego, zasad udostępniania lokali komunalnych i socjalnych, inwestycji w substancję mieszkaniową i powiększanie zasobu, zasad korzystania z terenów gminnych (podwórka), przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz sposobów ich zagospodarowania.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami procentuje wypracowaniem wspólnych rozwiązań trudnych, problemowych spraw. Oczywiście każdą gmina ma swoją specyfikę i stosowane rozwiązania muszą być dostosowane do istniejących potrzeb i uwarunkowań.

Delegacja otrzymała upominki związane z miastem Kalisz.

  • Delegacja z Piły
  • Delegacja z Piły
  • Delegacja z Piły