Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Walczymy ze smogiem

W okresie grzewczym odczuwalne jest pogorszenie jakości powietrza. W wyniku spalania w piecach odpadów, a także złej jakości paliw, do atmosfery przedostają się setki trujących związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.

Bezpośredni wpływ na ograniczenie szkodliwej emisji ma likwidacja pieców węglowych oraz termomodernizacja budynków.

W celu likwidacji niskiej emisji od 2016 r. - dzięki otrzymywanym z miasta dotacjom celowym - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych podejmuje zintensyfikowane działania mające na celu zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, a od 2017r. także z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach porozumienia ze spółką ENERGA Ciepło Kaliskie, jeszcze w 2017 r. w ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej wyposażone zostały mieszkania w budynkach: przy ul. Piskorzewskiej 14 oraz przy ul. Kościuszki 8. Zgodnie z ustaleniami, ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zawiera umowy na dostawę ciepła bezpośrednio z najemcami lokali.

W bieżącym roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych planuje zmianę systemu ogrzewania w ponad 50 lokalach mieszkalnych. Obecnie prowadzone są działania mające na celu podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych przy ul. Parczewskiego 7 i ul. Parczewskiego 8 oraz ul. Złotej 13 i ul. Złotej 15. Oczywiście w przedmiotowych budynkach prowadzone są także prace remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz remontu elewacji z częściową termomodernizacją.

Ponadto Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zwiększył kwotę środków finansowych wypłacanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza za wykonanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne. Od stycznia 2017 r. wypacana jest kwota do 2000 zł brutto za likwidację każdego pieca kaflowego lub c.o. oraz do 1200 zł brutto za likwidację kuchni węglowej. Powyższe kwoty są wypłacane niezależnie od otrzymywanego przez najemców dofinansowania z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie niezrefundowanym przez Urząd Miasta.

  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe
  • Podłaczenia gazowe