Aktualności Komunikat

Aktualności - Komunikat

Postępowanie o udzielenie zamówienia

W związku z planowaną przez Miasto Kalisza adaptacją budynku przy ul. Noskowskiej 7-9 na lokale mieszkalne pod najem socjalny MZBM ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7-9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00.

Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja postępowania została zamieszczona na "Platformie zakupowej" pod adresem:

https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

Zapraszamy osoby posiadające uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych do składania ofert na wykonanie projektu.