Aktualności Ogłoszenie

Aktualności - Ogłoszenie

II edycja programu Ciepłe Mieszkanie

Kalisz przystąpi do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, zapraszamy do wypełnienia wstępnej deklaracji.

Analiza potrzeb pozwoli przygotować się do ubiegania o środki w ramach II edycji Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Deklaracje można składać do 26.10.2023 r. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 56 III piętro i pok. 32 I piętro lub elektronicznie na adres e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla osób fizycznych:

 • posiadających prawo własności
 • posiadających ograniczone prawa rzeczowe
 • najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (osoba fizyczna) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dla wspólnot mieszkaniowych:

 • w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (wspólnota mieszkaniowa) jest:

a) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

b) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

UWAGA!

 • Ostateczny termin złożenia deklaracji: 26.10.2023 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 • Niniejszy dokument stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu "Ciepłe Mieszkanie". Warunkiem udzielenia dotacji dla mieszkańca będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Miasto Kalisz.

Deklaracje do pobrania znajdują się poniżej:

Deklaracja wyrażająca chęć udziału - osoby fizyczne
Deklaracja wyrażająca chęć udziału – wspólnoty mieszkaniowe