Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Eksmisje do "Petryk" w toku...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w roku bieżącym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę na "Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń".

W związku z powyższym podobnie jak w latach poprzednich, począwszy od miesiąca czerwca sukcesywnie realizuje wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu z orzeczeniami o braku uprawnień do socjalnego najmu lokali.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wskazał lokatorów, takich którzy posiadają zadłużenia sięgające niejednokrotnie kilkudziesięciu tysięcy złotych, którzy nie zdali lokalu, mimo że w nim nie przebywają, nie wnoszą naliczonych opłat, nie są zainteresowani skorzystaniem z pomocowego programu- dogodnego rozłożenia zaległości na raty czy też/i odpracowywaniem zadłużenia, bądź i takich którzy dewastują zajmowane lokale.

Tegoroczną realizację zaplanowano na przeprowadzenie 40 eksmisji z możliwością rozszerzenia do 50 postępowań w okresie do października br. Wszystkie postępowania przeprowadza Komornik Sądowy w asyście Policji, działający w porozumieniu z Firmą zewnętrzną, na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Ponieważ Firma zewnętrzna na podstawie zawartej umowy, ma obowiązek zapewnić tymczasowe pomieszczenia spełniające wszelkie wymogi, które określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mogące znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane, planuje przeprowadzenie eksmisji do pomieszczeń, które są między innymi usytuowane na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn- Sołectwa Petryki ale też Gminy i Miasta Pleszew, Ostrów Wlkp.