Aktualności Komunikat

Aktualności - Komunikat

Eksmisje

Zgodnie z zapowiedziami z roku ubiegłego, podpisana została w ostatnim czasie umowa z firmą zewnętrzną, która na zlecenie MZBM we współpracy z komornikiem sądowym będzie przeprowadzała na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szereg eksmisji. Eksmisjami zostaną objęci lokatorzy z lokali mieszkalnych usytuowanych w różnych częściach miasta Kalisza, bez zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Wskazani lokatorzy, których zadłużenie sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych bądź takich, którzy nie zdali lokalu mimo, że w nim nie przebywają, nie wnosząc naliczonych opłat, będą eksmitowani do pomieszczeń tymczasowych znajdujących się w pobliskiej miejscowości, które to pomieszczenia spełniają wszelkie wymogi określone Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Pierwsze eksmisje realizowane przez firmę zewnętrzną będą miały miejsce na przełomie miesiąca maja- czerwca, kolejne w następnych miesiącach.

Ponadto MZBM podjął szereg czynności mających na celu intensyfikację działań windykacyjnych zmierzających do przeprowadzenia większej ilości eksmisji bez udziału firmy zewnętrznej, w stosunku do lokatorów, których poziom zadłużenia jest najwyższy.

W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie znacznie większej ilości eksmisji w porównaniu do lat ubiegłych.