Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Dom Sąsiedzki - nowe miejsce spotkań mieszkańców

Na mapie Kalisza w budynku pod zarządem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych powstało nowe miejsce spotkań mieszkańców - Dom Sąsiedzki, który miesić się przy ul. Podgórze 2-4. W wyniku rozstrzygniętego konkursu został wyłoniony wykonawca, którym jest Stowarzyszenie Multi Art.

Celem tego pilotażowego zadania jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021. Dom Sąsiedzki ma służyć integracji lokalnej społeczności, m.in. przez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, jednostek Urzędu Miasta Kalisza. Będą w nim prowadzone działania animacyjne.

Dom Sąsiedzki ma również wpierać rozwój wolontariatu, nawiązywać współpracę z lokalnymi liderami, okolicznymi instytucjami oraz aktywnie włączać się w życie miasta. Prowadzone działania powinny mieć charakter międzypokoleniowy oraz angażować mieszkańców, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki
 • Dom sąsiedzki

Zdjęcia A. Błaszczyk, UM