Aktualności Komunikat

Aktualności - Komunikat

Dodatki mieszkaniowe

W zawiązku ze stanem epidemii Urząd Miasta Kalisza informuje, że w przypadku braku możliwości uzyskania od właściciela/ zarządcy nieruchomości potwierdzenia wysokości czynszu wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą wyjątkowo przyjmowane bez ww. potwierdzenia.

W takim przypadku w punkcie 12 wniosku należy wpisać: „brak możliwości uzyskania potwierdzenia przez zarządcę”. Jednocześnie przypominamy o konieczności wpisania w punkcie 3 wniosku dokładnej nazwy i siedziby domu, co umożliwi wystąpienie przez Urząd o ww. potwierdzenie.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą rozpatrywane po uzyskaniu przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM ww. potwierdzenia od właściciela/ zarządcy nieruchomości. W sytuacji, gdy nie otrzymamy tego potwierdzenia, postępowanie w sprawie przyznania dodatku zostanie zawieszone do czasu otrzymania potwierdzenia.