Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Ciąg dalszy eksmisji

Kolejne eksmisje realizowane w terminie 19- 23 czerwca b.r. pozwoliły na odzyskanie 11 zadłużonych lokali mieszkalnych. Podobnie jak przy wcześniejszych eksmisjach, część lokali mieszkalnych była porzucona przez najemców, lokale były w znacznym stopniu zdewastowane z dużą ilością śmieci, odpadów, zniszczonych sprzętów. Pozostali eksmitowani nie byli zainteresowani przeprowadzeniem do pomieszczeń tymczasowych zabezpieczonych dla nich w pobliskich miejscowościach tj. Gminie Stawiszyn, Gminie Pleszew, zaspokajając swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Powyższe działania, na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych realizuje przy współpracy z komornikiem sądowym w asyście Policji, firma zewnętrzna i dotyczy dłużników bez zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego, uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego. Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną z odzyskanych lokali mieszkalnych.

Na dzień dzisiejszy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przygotowuje listę kolejnych zadłużonych lokatorów, która zostanie przekazana do Komornika sądowego w celu wezwania dłużników do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokali mieszkalnych, wyznaczając w razie niewykonania obowiązku, przymusowe przekwaterowanie do pomieszczeń tymczasowych. Pomieszczenia tymczasowe, spełniają wszelkie wymogi określone Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Szacujemy, przeprowadzenie w najbliższych miesiącach kilkunastu eksmisji.

  • Eksmisje
  • Eksmisje
  • Eksmisje
  • Eksmisje
  • Eksmisje
  • Eksmisje