Wnioski elektroniczne

Wnioski elektroniczne

Uwaga! Wnioski elektroniczne można dostarczyć do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszklanych w Kaliszu na dwa sposoby.

Pierwszy sposób - Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza, a następnie kliknąć DALEJ. Jeśli wszystkie pola są wypełnione prawidłowo prosimy kliknać przycisk POBIERZ PDF. W nowym oknie otworzy się wypełniony wniosek w formacie PDF, który można wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu MZBM w Kaliszu.

Drugi sposób - Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza, a następnie kliknąć DALEJ. Jeśli wszystkie pola są wypełnione prawidłowo prosimy kliknać przycisk WYŚLIJ WNIOSEK DO MZBM. Wniosek zostanie przesłany elektronicznie do sekretariatu MZBM i nie ma konieczności osobistego stawiennictwa.


Wniosek:
- rozłożenie zadłużenia na raty,
- odpracowanie zaległości,
- zawieszenie egzekucji komorniczej,
- zawieszenie postępowania eksmisyjnego/postępowania o zapłatę
- umorzenie należności pieniężnych.