Struktura MZBM

Struktura MZBM

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Marzena Wojterska


Główny Księgowy

Anna Witwicka


Kierownik Działu Remontów i Inwestycji

Michał Wojtczak


Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami

Monika Juszczak


Kierownik Działu Windykacji Należności

Gabriela Dolat


Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Grażyna Szulc
Paweł Strzałka


Stanowisko ds. Kadrowych i Administracyjnych

Agnieszka Waszak - Wojtczak