Struktura MZBM

Struktura MZBM

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Marzena Wojterska


Zastępca Dyrektora

Piotr Boratyński


Główny Księgowy

Anna Witwicka


Kierownik Działu Remontów i Inwestycji

Ryszard Popławski


Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami

Monika Juszczak


Kierownik Działu Windykacji Należności

Gabriela Dolat


Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Paweł Strzałka


Stanowisko ds. Kadrowych i Administracyjnych

Agnieszka Waszak - Wojtczak


Inspektor ochrony danych

Marcin Pługowski
iod@mzbm.kalisz.pl