Służby miejskie

Służby miejskie

Pogotowie Ratunkowe

Telefon alarmowy: 999 oraz 112
Lokalizacja: Budynek B, przy ul. Poznańskiej 79, obok "okrąglaka"
WWW


Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Telefon alarmowy: 997 oraz 112
Lokalizacja: ul. Jasna 1-3
WWW


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Telefon alarmowy: 998 oraz 112
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 40-42
WWW


Straż Miejska Kalisza

Telefon alarmowy: 986 oraz 627 654 451
Lokalizacja: ul. Krótka 5-7
WWW


Urząd Miejski w Kaliszu - Biuro Obsługi Interesantów

Telefon: 62 504 97 96
Lokalizacja: ul. Kościuszki 1a
WWW


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Telefon: 62 757 45 10 oraz 62 768 57 62>
Lokalizacja: ul. Obywatelska 4
WWW


Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

Telefon: 62 767 72 61 (sekretariat) oraz 62 767 72 73 (czynny całą dobę)
Lokalizacja: ul. Graniczna 1
WWW


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Telefon alarmowy: 994
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 2a (wejście od ulicy Fabrycznej)
WWW


Energa-Obrót S.A.

Telefon alarmowy: 991
Lokalizacja: ul. Zamkowa 8 (placówka)
WWW


Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Telefon alarmowy: 992
Lokalizacja: ul. Majkowska 9
WWW


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Telefon: 62 767 99 24 (Biuro Obsługi Klienta)
Lokalizacja: ul. Bażancia 1A
WWW


Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Telefon: 62 767 23 30 (Biuro Obsługi Klienta)
Lokalizacja: ul. Łódzka 19
WWW