Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnych porad udzielnych przez radców prawnych czynny jest w poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od godz. 11.00 do 15.00.

Nie ma możliwości skorzystania z porad prawnych za pośrednictwem telefonu lub maila.

Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, Pokój nr 1, parter, Dobrzecka 18.


Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • które w ostatnich 12 miesięcy uzyskały świadczenie z pomocy społecznej,
 • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • które posiadają zaświadczenie o byciu kombatantem oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • które posiadają ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,
 • które nie ukończyły 26 lat,
 • które ukończyły 65 lat,
 • które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Aby uzyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy posiadać:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie o byciu kombatantem lub ofiarą represji wojennych i okresu powojennego, - legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,
 • dokument stwierdzający tożsamość,

lub należy złożyć oświadczenie, ze zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności podatkowej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Specjaliści nie prowadzą także sprawy w imieniu i na rzecz klienta, a jedynie udzielają porady.


Wykaz pozostałych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2016 r.:

 • Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19, dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji "Hala Kalisz Arena", ul. Hanki Sawickiej 22-24, dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Graniczna 1, dyżury pełnią adwokaci: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00