Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy. Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych osobowych Użytkowników serwisu.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Serwisu internetowego oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z siedzibą przy ul Dobrzeckiej 18, 62-800 Kalisz. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Serwisu (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
  • realizacji składanych on-line wniosków internetowych związanych z obsługą Najemcy,
  • przesyłania informacji związanych z najmem lokalu do zarejestrowanych Najemcą,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z Państwem i skorzystanie usług oferowanych w Serwisie. Każdy Użytkownik, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez Serwis internetowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.).

Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez Serwis internetowy osobom trzecim.

Pliki Cookies

Na stronach Serwisu internetowego używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Serwis internetowy MZBM zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on strony Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego MZBM.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

  • do uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,
  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,
  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych stron internetowych Serwisu internetowego MZBM przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

  • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
  • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację pojedynczego Użytkownika.