Druki do pobrania

Druki do pobrania

Wniosek ogólny

Pobierz dokument w formacie PDF.

Wniosek:
- rozłożenie zadłużenia na raty,
- odpracowanie zaległości,
- zawieszenie egzekucji komorniczej,
- zawieszenie postępowania eksmisyjnego/postępowania o zapłatę
- umorzenie należności pieniężnych.

Pobierz dokument w formacie PDF

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia

Pobierz dokument w formacie PDF.

Wniosek o obniżenie stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych

Pobierz dokument w formacie PDF.


Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych