Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

W dniu 18 września 2019 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.

Po otwarciu posiedzenia i zatwierdzeniu porządku obrad Pani Dyrektor Marzena Wojterska przywitała gości oraz przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działalności MZBM-u. Następnie Komisja rozpoczęła pracę. Omawiane były min. tematy związane z polityką mieszkaniową Miasta Kalisza w zakresie lokali komunalnych i socjalnych. Podjęto temat bloków socjalnych przy ul. Warszawskiej i Noskowskiej oraz rozmawiano na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony.

  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza